Tuesday, 01 Dec 2015
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style

NOTIS PENTING / IMPORTANT NOTICE

 

RAYUAN MENERUSKAN PENGAJIAN, GAGAL DAN DIBERHENTIKAN (GB)

SEMESTER 1 SESI 2012/2013

APPEAL FOR CONTINUE STUDY, FAILED & TERMINATED (GB)

SEMESTER I 2012/2013 SESSION

 

Bagi Kes-Kes Pelajar Yang Mendapat Status Gagal dan Diberhentikan (GB) pada Semester 1 Sesi 2012/2013. Sila Ambil Maklum Tentang Perkara Berikut:-

For Student Cases receiving the Failed and Terminated (GB) Status for Semester I 2012/2013 Session, please take note of the information below:-

 

1. 13 Februari 2013 (Rabu) - Surat GB dan Borang PermohonanMeneruskan Pengajian dikeluarkan kepada Pelajar melalui Aplikasi e-Pelajar

13th February 2013 (Wednesday) – GB Letter and the Appeal for Continue Study Form will be available for Students at e-Pelajar Online Application System.

 

2.    2. 13 Februari 2013 (Rabu) hingga 21 Februari 2013 (Khamis) - Tarikh Permohonan Rayuan Meneruskan Pengajian Semester 1 Sesi 2012/2013

13th February 2013 (Wednesday) till 21st February 2013 (Thursday) – The date for Appealing to Continue Study for Semester I 2012/2013 Session.

 

3.    Borang Permohonan Rayuan Meneruskan Pengajian Hendaklah Dikemukakan Ke :-

The Appeal for Continue Study Form must be submitted to:-

 

TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)

Aras 6, Pejabat Timbalan Naib Canselor

Bangunan Canselori

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

94300 Kota Samarahan

SARAWAK

 

4.    4. Borang Permohonan Rayuan Meneruskan Pengajian Hendaklah Disertakan :-

The Appeal for Continue Study Form must be attached with:-

 

·         Salinan Resit Bayaran Proses RM30.00 Atau Wang Pos

 

(Bayaran Atas Nama - BENDAHARI UNIMAS)

 

·       A copy of RM30 Processing Fee Payment Receipt Or Postal Money Order (Being Paid to – BENDAHARI UNIMAS)

 

 

5.    5. 27 Februari 2013 (Rabu) pada Jam 12.00 Tengahari - Keputusan Rayuan Meneruskan Pengajian Semester 1 Sesi 2012/2013

27th February 2013 (Wednesday) at 12pm – The Appeal for Continue Study, Semester I 2012/2013 Session Result Announcement.

 

 

Sekian, harap maklum dan terima kasih.

Thank you.

 

Khamisah Hj. Ete

Penolong Pendaftar

Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs)

4 Februari 2013

________________________________________________________________________

U N I M A S