FACULTY OF COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY

Fees 2017/2018


Old Fees


Fakulti / Pusat Yuran Tidak Berulang* (RM) Takaful*setahun sekali* (RM) Pengajian (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) Penginapan*bilik kongsi* (RM) Pengangkutan (RM) Pelbagai (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Kejuruteraan 630.00 6.00 700.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,959.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 630.00 6.00 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,919.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 630.00 6.00 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,919.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 630.00 6.00 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,919.00
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Program Kejururawatan
630.00 6.00 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,919.00
Fakulti Sains Sosial 630.00 6.00 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,809.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 630.00 6.00 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,809.00
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 630.00 6.00 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,809.00
Fakulti Pengajian Bahasa dan Pengajian Komunikasi 630.00 6.00 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,809.00

*Butiran Yuran Tidak Berulang
Pendaftaran : RM20.00
Minggu Aluan Pelajar : RM270.00
Kad Matrik : RM10.00
Alumni : RM30.00
Yuran Kokurikulum : RM300.00
Jumlah : RM630.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.

Fakulti / Butir-butir Yuran Pengajian (RM) Takaful (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) Pelbagai (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00
Faculti Kejuruteraan 700.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,329.00
Faculti Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Doktor Perubatan
 • Tahun 1
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 504.00 30.00 120.00 1,640.00
 • Tahun 2
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 534.00 30.00 120.00 1,670.00
 • Tahun 3
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 534.00 30.00 120.00 1,670.00
 • Tahun 4
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 774.00 30.00 120.00 1,910.00
 • Tahun 5
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 753.00 30.00 120.00 1,889.00
 • Supplement 5+
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 543.00 30.00 120.00 1,679.00
 • Kejururawatan
  Tahun 1, 2, 3 & 4
660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00
Fakulti Pengajian Bahasa dan Pengajian Komunikasi 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti / Butir-butir Yuran Pengajian (RM) Takaful (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) Pelbagai (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00
Faculti Kejuruteraan 700.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,329.00
Faculti Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Doktor Perubatan
 • Tahun 1
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 504.00 30.00 120.00 1,640.00
 • Tahun 2
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 534.00 30.00 120.00 1,670.00
 • Tahun 3
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 534.00 30.00 120.00 1,670.00
 • Tahun 4
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 774.00 30.00 120.00 1,910.00
 • Tahun 5
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 753.00 30.00 120.00 1,889.00
 • Supplement 5+
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 543.00 30.00 120.00 1,679.00
 • Kejururawatan
  Tahun 1, 2, 3 & 4
660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00
Fakulti Pengajian Bahasa dan Pengajian Komunikasi 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti Yuran Pengajian (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) Pelbagai (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Kejuruteraan 700.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,323.00
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,173.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,283.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,283.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,173.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,283.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,173.00
Fakulti Pengajian Bahasa dan Pengajian Komunikasi 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,173.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti Yuran Pengajian (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,053.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,163.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,163.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,053.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,163.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,053.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti / Butir-butir Yuran Pengajian (RM) Takaful (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,059.00
Fakulti Kejuruteraan 700.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,209.00
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Doktor Perubatan
 • Tahun 2
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 534.00 30.00 1,550.00
 • Tahun 3
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 534.00 30.00 1,550.00
 • Tahun 4
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 774.00 30.00 1,790.00
 • Tahun 5
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 753.00 30.00 1,769.00
 • Supplement 5+
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 543.00 30.00 1,559.00
 • Kejururawatan
  Tahun 2,3 & 4
660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,169.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,169.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,169.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,059.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,169.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,059.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti / Butir-butir Yuran Pengajian (RM) Takaful (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Yuran Kokurikulum (RM) **Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) ***JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,114.00
Fakulti Kejuruteraan 700.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,264.00
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Doktor Perubatan
 • Tahun 3
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 534.00 30.00 1,605.00
 • Tahun 4
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 774.00 30.00 1,845.00
 • Tahun 5
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 753.00 30.00 1,824.00
 • Supplement 5+
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 543.00 30.00 1,614.00
 • Kejururawatan
  Tahun 1, 2, 3 & 4
660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,224.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,224.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,224.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,114.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,224.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,114.00

*Yuran Kokurikulum berjumlah RM300.00 – Dicaj sebanyak RM55.00 per semester bermula sesi 2012/2013 bagi pelajar baharu kemasukan September 2012/2013. Bagi pelajar program pengajian 4 tahun dan 5 tahun, bayaran yuran kokurikulum dicaj sehingga semester 6 sahaja.

**Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.

***Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti Yuran Pengajian (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,053.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,163.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,163.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,053.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,163.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,053.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti / Butir-butir Yuran Pengajian (RM) Takaful (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) Yuran Senggang (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,084.00
Fakulti Kejuruteraan 700.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,234.00
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Doktor Perubatan
 • Tahun 4
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 774.00 30.00 1,815.00
 • Tahun 5
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 753.00 30.00 1,794.00
 • Supplement 5+
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 543.00 30.00 1,584.00
 • Kejururawatan
  Tahun 1, 2, 3 & 4
660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,194.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,194.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,194.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,084.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,194.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,084.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti Yuran Pengajian (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) Yuran Senggang (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,078.00
Fakulti Kejuruteraan 700.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,228.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,188.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,188.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,078.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,188.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,078.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.