FACULTY OF COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY

News

No events

Announcements

PELAJAR SEMASA : Makluman Pendaftaran Semester 1 2019/2020 | CURRENT STUDENTS : Annoucement On Semester 1 2019/2020 Registration

NotisDaftarSem120192020PelajarSemasa.png

Untuk makluman lanjut, sila rujukan lampiran:

For more information, please refer to the attachment:


Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihataan Pekerjaan FSKTM

JKKP FSKTM 2 Ogs 19~1aaa.jpg07 Ogos 2019 @ Rabu: Pihak FSKTM adalah merupakan antara PTj yang telah mengambil tindakan yang paling cepat untuk memberi respon bagi menubuh dan seterusnya me...

Highlights

Undergraduate
Student

Postgraduate
Student

Academic
Staffs

Support
Staffs

Graduates

Active Research
Grants